УМОВИ ОПЛАТИ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Наступними положеннями регламентуються умови оплати і повернення коштів, що сплачуються юридичною чи фізичною особою/фізичною особою-підприємцем (надалі “Замовником”) за надання інформаційно-консультаційних послуг, перелік яких опублікований на веб-сторінці https://digitalforum.pro/, які надає ФОП Олійник Сергій Миколайович (РНОКПП/ІПН 3257307496), надалі “Виконавець”. Під інформаційно-консультаційною послугою мається на увазі організація бізнес-форуму (надалі “Заходу”) та розповсюдження інформаційних матеріалів Заходу (презентації, відео-запис).

Способи оплати послуг:
- безготівковий - згідно виставленого Виконавцем рахунку;
- безготівковий - шляхом інтернет-еквайрингу;
- безготівковий - шляхом перерахунку коштів на карту Виконавця, згідно реквізитів, що надаються Виконавцем.

Умови повернення коштів, сплачених за участь у Заходах

Замовник має право на дострокову відмову від надання послуг. У випадку дострокової відмови від надання послуг, Замовник зобов’язаний письмово повідомити про такі наміри Виконавця на електронну пошту info@digitalforum.pro.

1. Якщо строк відмови від надання послуг складає 20 і більше календарних днів до дати проведення Заходу.

1.1. Якщо оплата була здійснена безготівковим способом згідно виставленого Виконавцем рахунку і запит на повернення коштів відбувається в той самий звітний квартал, Виконавець зобов'язаний повернути кошти у розмірі 100% від суми оплати. Термін повернення коштів - протягом 7 банківських днів.

1.2. Якщо оплата була здійснена безготівковим способом згідно виставленого Виконавцем рахунку у попередньому звітному кварталі, а запит на повернення коштів відбувається у поточному звітному кварталі, Виконавець зобов'язаний повернути кошти у розмірі 90% від суми оплати. 10% - сума, яка відраховується на податки, що сплачуються Виконавцем та банківські послуги. Термін повернення коштів - протягом 7 банківських днів.

1.3. Якщо оплата була здійснена безготівковим способом шляхом інтернет-еквайрингу чи шляхом перерахунку коштів на карту Виконавця, Виконавець зобов'язаний повернути кошти у розмірі 95% від суми сплати. 5% - сума, що відраховується на послуги банку та послуги сервісу, що здійснює інтернет-еквайринг. Термін повернення коштів - протягом 7 банківських днів.

2. Якщо строк відмови від надання послуг складає від 19 до 11 календарних днів до дати проведення Заходу, Виконавець повертає Замовнику 50% від суми сплати. 50% - сума, що відраховується на понесені Виконавцем витрати на організацію Заходу. Термін повернення коштів - протягом 7 банківських днів.

3. Якщо строк відмови від надання послуг складає 10 і менше календарних днів до дати проведення Заходу, Виконавець не повертає Замовнику кошти.

4. У випадку скасування Заходу і, відповідно, надання послуг не відбувається, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику кошти, сплачені Замовником за участь у Заході, у розмірі 100% від суми сплати. У разі скасування Заходу, Виконавець зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника та узгодити повернення коштів. Термін повернення коштів - протягом 7 банківських днів.

5. Виконавець залишає за собою право змінити місце та/або дату проведення Заходу. Про зміну місця та/або дати проведення Заходу Виконавець повинен попередити Замовника письмово не пізніше, ніж за 12 календарних днів до початку проведення Заходу або зміненої дати проведення Заходу, в залежності від того, яка з цих подій наступить раніше.

Заміна учасника Заходу

1. У випадку, якщо змінюється учасник заходу, Замовник повинен надіслати дані (ім'я, прізвище, посаду, електронну пошту та номер телефону) іншого учасника, який матиме змогу взяти участь у Заході. Виконавець зобов'язаний внести корективи у списку учасників Заходу.

Перенесення оплати на наступні Заходи

1. У разі непередбачуваних обставин, що не дають змогу Замовнику взяти участь у Заході, кошти, що були сплачені Замовником за надання послуг, можуть бути зараховані як оплата за будь-який із наступних Заходів. У разі настання цих обставин Замовник повинен письмово повідомити Виконавця не пізніше 2 календарних днів до дати проведення Заходу. Якщо вартість участі у Заході, на який переноситься оплата, більша за поточну суму оплати послуг, Замовник зобов'язаний доплатити різницю. Якщо вартість участі у Заході, на який переноситься оплата, менша за поточну суму оплати послуг, Виконавець не повертає Замовнику різницю.

2. Кошти, що були сплачені Замовником за надання послуг, можуть бути зараховані як оплата за будь-який із наступних Заходів, які будуть відбуватись лише в поточному році. Якщо Замовник подав запит про перенесення оплати, але не взяв участь у Заході, на який переносилась оплата, або в будь-якому іншому Заході протягом року, Виконавець анульовує запит і складає односторонній Акт надання послуг і послуги вважаються наданими. Це в тому випидку, якщо інші умови раніше не були узгоджені письмово між Замовником та Виконавцем.

3. У разі оплати Замовником коштів за надання послуг, але відсутності у день Заходу і, якщо попередньо письмово нічого між Виконавцем та Замовником не було погоджено, Виконавець повинен надіслати Замовнику інформаційні матеріали Заходу. У такому разі сплачені Замовником кошти не повертаються і оплата не може бути зарахована як оплата за будь-який із наступних Заходів і послуги вважаються наданими.

Інші умови і положення

1. У випадку, якщо між Замовником та Виконавцем підписаний індивідуальний Договір про надання послуг, умови оплати і повернення коштів регламентуються лише відповідним Договором.

2. Замовник не має права на повернення коштів за придбаний пакет інформаційних матеріалів. Під інформаційними матеріалами маються на увазі презентації спікерів, відеозапис та аудіозапис Заходу.

Оновлено 15.01.2021

Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Олійник Сергій Миколайович
РНОКПП/ІПН 3257307496
Юридична адреса: вул. Гагаріна, 12, с. Райгород, Немирівський р-н, Вінницька обл., 22880, Україна
Контакти: +380958439035, info@digitalforum.pro